INF.EE
Esmaspäev, 23. september
02:01
Otsing:
Laiendatud otsing
KIIRVALIKUD
Ajalehed Ajalehed
Raadio Raadio
Kino Kino
Teater Teater
Sõnaraamat Sõnaraamat
Pangalink Pangalink
Valuutakursid Valuutakursid
Horoskoop Horoskoop Horoskoop - ava uues aknas
Tähtsad numbrid Tähtsad numbrid Tähtsad numbrid - ava uues aknas
Suunakoodid Suunakoodid Suunakoodid - ava uues aknas
Postiindeksid Postiindeksid Postiindeksid - ava uues aknas
Telekavad Telekavad Telekavad - ava uues aknas
Piletilevi Piletilevi Piletilevi - ava uues aknas
Krediidiinfo Krediidiinfo Krediidiinfo - ava uues aknas

LISA FIRMA - TASUTAAmetid
Inspektsioonid  
Vali regioon:
Otsing: 157 asutust/ettevõtet.Kuvan: 131-140
  Tartu Üksik-Päästekompanii  
  
Pilka küla, Luunja vald, 62201, Tartu maakond
Tel: +372 7 302551
Email: tartu-ypk@rescue.ee
Demineerimis- tulekustutus- ja päästetööde teostamine
  Tartumaa Tööhõiveamet  
  
Riia mnt 35, 50411, Tartu linn, Tartu maakond
Tel: +372 7 427154
Oma tegevuspiirkonnas isikute töötuna arvelevõtmine töötu riikliku abiraha ühekordse toetuse ja õppestipendiumi maksmine ning tööotsijatele ja tööandjatele tööturuteenuste osutamine
  Tartumaa Veterinaarkeskus  
  
Põllu 2, 50303, Tartu linn, Tartu maakond
Tel: +372 7 401208
Veterinaariat toiduohutust ja loomakaitset reguleerivate õigusaktide täitmine ning riikliku järelevalve teostamine ja riikliku sunni kohaldamine veterinaarkeskusele omistatud pädevuse piires seaduses
  Teabeamet  
  
Rahumäe tee 4B, 11316, Tallinn, Harju maakond
Tel: +372 6935000
Riigi julgeoleku tagamine põhiseadusliku korra püsimisega mittesõjaliste ennetavate vahendite kasutamise abil julgeolekupoliitika kujundamiseks ja riigikaitseks vajaliku teabe kogumine ja töötlemine
  Tehnilise Järelevalve Inspektsioon  
  
Aru 10, 10317, Tallinn, Harju maakond
Tel: (0) 69 49 412
Email: kantselei@techinsp.ee
Web: www.techinsp.ee
Täidesaatva riigivõimu teostamine tehnilise järelevalve ja legaalmetroloogia valdkonnas suurema ohtlikkusega tehnoloogiliste protsesside projekteerimisel ja läbiviimisel.
  Tervishoiuamet  
  
Hiiu 42, 11619, Tallinn, Harju maakond
Tel: +372 6509849
Tervishoiutöötajate registreerimine tegevuslubade väljastamine riikliku järelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine
  Tolliamet  
  
Lõkke 5, 15175, Tallinn, Harju maakond
Tel: +372 6967711
Tollikorralduse vahetu juhtimine ja tollitulude laekumise tagamine
  Tööinspektsioon  
  
Estonia pst 5, 10143, Tallinn, Harju maakond
Tel: +372 64 09 080
Email: ti@online.ee
Web: www.ti.ee
Teostada riiklikku järelevalvet tööohutuse töötervishoiu ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning kohaldada riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.
  Tööturuamet  
  
Ehitajate tee 114, 15156, Tallinn
Tel: +372 6257700
Osalemine riigi tööturupoliitika elluviimisel ning tööturuteenuste osutamise ja töötu sotsiaalse kaitse korraldamine.
  Valga Maksuamet  
  
Viljandi mnt 23, 68206, Valga linn, Valga maakond
Tel: +372 76 40228
Email: valga@ma.ee
Maksuseaduste täitmise kontrollimine ja riigieelarve tulude laekumise tagamine riiklike maksude osas
      Abi / A-Z / Kontakt / Ettepanekud © INF.ee